Tribologické analýzy funkčných povrchov kovových materiálov

Realizácia meraní a výskumu tribologických vlastností funkčných povrchov strojných súčiastok.