Tribologické analýzy funkčných povrchov kovových materiálov

Realizácia meraní a výskumu tribologických vlastností funkčných povrchov strojných súčiastok.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac