Laboratórium spektrálnych metód

Laboratórium spektrálnych metód je svojou náplňou a dostupnými metodikami zamerané na stanovenie fyzikálnych vlastností polymérnych materiálov a kompozitov. Dostupné spektrálne metódy umožňujú merať transmisné a absorpčné spektrá v UV a VIS oblasti, remisiu hladkých, nelesklých povrchov, absorbanciu, resp. transmitanciu kvapalných látok v kyvetách, belosť vlákien a tkanín, identifikáciu polymérnych textilných výstužných materiálov. Laboratórium sa zameriava aj na analýzu odpadov pri výrobe polymérnych materiálov, technologických a úžitkových vôd a iných environmentálnych zložiek. Prístrojové vybavenie laboratória:
 Leukometer – (Carl Zeiss Jena)
- Infračervený spektrometer Nicolet iS50 s FT-Ramanovým modulom; Thermo Scientific
- Röntgenfluorescenčný energodisperzný spektrometer EDX-7000; Shimadzu
Priradenie laboratória k prioritným oblastiam z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít (špecializácie RIS3 SK):
- materiálový výskum a nanotechnológie
- výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií
- nové materiály, ich komponenty, polymérne kompozity a ich využitie v praxi
- využívanie recyklovateľnosti a biodegradovateľných plastov


Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac