Laboratórium mechanických vlastností materiálov

Laboratórium mechanických vlastností materiálov umožňuje realizovať testovanie mechanických vlastností elastomérov, termoplastov, reaktoplastov, kovových materiálov a kompozitov, ako aj Creep testy rôznymi metódami. Dostupné metodiky je možné použiť na stanovenie ťahových vlastností, modulu pružnosti zo skúšky ťahom, tlakom a ohybom, tvrdosti polymérnych materiálov a kompozitov.
Laboratórium je vybavené:
- Univerzálny skúšobný trhací stroj Autograph AG-X plus 5 kN; Shimadzu
 trhacími strojmi FP 10/1 - maximálna skúšobná kapacita: 10KN , TIRATEST 2300 - maximálna skúšobná kapacita: 100KN, HOUNSFIELD H20K-W - maximálna skúšobná kapacita: 20KN, INSTRON 6020 - maximálna skúšobná kapacita: 100KN
 creepovými jednotkami ZST 3/3- tri pecné agregáty do 800°C, 30 KN
 tvrdomerom LUCZNIK – na meranie tvrdosti kovov metódou ROCKWELL
 tvrdomerom WALLACE – na meranie tvrdosti gumy v jednotkách IRHD
 tvrdomerom ZWICK – na meranie tvrdosti gumy v jednotkách SHORE A
 ručným tvrdomerom IRHD
 trhačkou Zwick do 2,5 kN
 trhačkou Zwick do 5 kN
 Instronom 4466 do 10 kN s digitálnym výstupom
Priradenie laboratória k prioritným oblastiam z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít (špecializácie RIS3 SK):
- materiálový výskum a nanotechnológie
- výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií
- nové materiály, ich komponenty, polymérne kompozity a ich využitie v praxi
- využívanie recyklovateľnosti a biodegradovateľných plastov
 Analyzátor gumárenských procesov PRPA 2000; Alpha Technologies
 Kapilárny reometer Rheograph RG-25; Göttfert
 Mikrovlnný systém flexiWAVE Advanced Flexible Microwave Platform; Milestone Srl
 Zariadenie na meranie indexu toku taveniny mi2.3; Göttfert
 tenzometrom DuNouy
 vákuovou odparkou RVO 200 BUCHI
Priradenie laboratória k prioritným oblastiam z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít (špecializácie RIS3 SK):
- materiálový výskum a nanotechnológie
- výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií
- nové materiály, ich komponenty, polymérne kompozity a ich využitie v praxi
- využívanie recyklovateľnosti a biodegradovateľných plastov