Laboratórium prípravy polymérnych materiálov a kompozitov

Laboratórium prípravy polymérnych materiálov a kompozitov sa zameriava na prípravu elastomérnych a termoplastických zmesí rôznymi technologickými postupmi – jednostupňový alebo viacstupňový, na rôznych zariadeniach (v uzavretej komore, na otvorenom dvojvalci) pri rôznych teplotách (cca 50 – 150 °C), na prípravu plnív do polymérnych zmesí a úpravu ich veľkosti častíc.
Laboratórium umožňuje úpravu povrchu a tepelné spracovanie materiálov a kompozitov s programovým režimom nárastu teploty a výdrže. Laboratórium je vybavené:
- Uzatvorený hnetač a extrudér Plastograph® EC plus; Brabender
- Plazmový reaktor PR KPR - 200; Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Svit
- Analyzátor veľkosti častíc NANO DS; CILAS
- Vulkanizačný hydraulický lis LabEcon 600; Fontijne
- Laboratórny dvojvalec LaboWalz W80T; Vogt
- Zariadenie na spracovanie sypkých materiálov: planétový mlyn PM 200; Retsch, preosievačka AS 200 Control; Retsch, ultrazvuková čistička SONOREX DIGITEC DT 106; Bandelin
- Pneumatická vysekávačka Hollow Die Punch – pneumatic model code 6054.000; CEAST
- 3D tlačiareň X400 3D Printer; German RepRap
- Kompresor New whisper VX 304; Fiac
- komorovou pecou KOII na tepelné spracovanie materiálov do 1550°C
- muflovou pecou na tepelné spracovanie materiálov do 900°C
- rúrkovou pecou – na tepelné spracovanie materiálov do 1450°C
Priradenie laboratória k prioritným oblastiam z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít (špecializácie RIS3 SK):
- materiálový výskum a nanotechnológie
- výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií
- nové materiály, ich komponenty, polymérne kompozity a ich využitie v praxi
- využívanie recyklovateľnosti a biodegradovateľných plastov

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac