Netepelné vplyvy elektromagnetického poľa na živé organizmy.

Výskum netepelných vplyvov elektromagnetického poľa rôznych frekvenčných pásiem na bunkové kultúry; výskum vplyvov elektromagnetického poľa na implantovateľné zariadenia; merania bio-elektrodynamických vlastností buniek pomocou patch-clamp techník.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac