Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Vedecko-výskumná a vzdelávacia inštitúcia, súčasť Technickej univerzity v Košiciach. Pedagogické, ako aj vedecko-výskumné aktivity na fakulte sú koncentrované do oblastí kovových a nekovových materiálov, metalurgie, žiaruvzdornej keramiky, tepelnej techniky, riadenia kvality procesov či recyklácie kovonosných odpadov.