Analýza plastov a kompozitných materiálov s polymérnou matricou

Expertízna činnosť v oblasti analýzy plastov a kompozitných materiálov s polymérnou matricou, mikroskopická analýza nadmolekulovej štruktúry, analýza príčin porušenia súčiastok, meranie mechanických a fyzikálnych vlastností, rtg. difrakčná analýza, určenie stupňa kryštalinity.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac