Laboratórium mechanických skúšok a optickej mikroskopie

Laboratórium mechanických skúšok materiálov je vybavené zariadeniami slúžiacimi na meranie statických a dynamických charakteristík technických materiálov. Pomocou zariadení trhačky (meranie statických skúšok v ťahu a tlaku), Charpyho kladiva (rázová skúška v ohybe), tvrdomerov (meranie tvrdosti, meranie mikrotvrdosti) je možné charakterizovať mechanické vlastnosti materiálov ako:
- pevnosť materiálu, (maximálnu zaťažujúcu silu, napätie na medzi pevnosti, zaťažujúcu silu v oblasti medze klzu, napätie v oblasti medze klzu),
- húžťevnatosť materiálu,
- tvrdosť materiálu (meranie tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockvella s rôznymi identormi),
- mikrotvrdosť materiálu ( meranie podľa Vickersa – HV1 pri zaťažení do 1 kg).
Súčasťou laboratória je aj zariadenie slúžiace na zisťovanie chemického zloženia kovov a zliatin t. j. spektrálnu analýzu. Softwarové vybavenie prístroja umožňuje analyzovať uhlíkové, nízko a stredne legované ocele, vysokolegované ocele, liatiny, meď a jej zliatiny, horčík a jeho zliatiny, hliník a jeho zliatiny, zinok a jeho zliatiny, cín a jeho zliatiny.
Laboratórium je vybavené aj metalografickými prístrojmi a optickými mikroskopmi (ZEISS AXIOVERT, NEOPHOT III), ktoré umožňujú analýzu a dokumentáciu (SW AXIOVISION) mikroštruktúr a rezanie, brúsenie a leštenie materiálov slúžiace na prípravu vzoriek pre ich neskoršie hodnotenie z pohľadu mikroštruktúry.
Priradenie laboratória k prioritným oblastiam z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít (špecializácie RIS3 SK):
materiálový výskum a nanotechnológie.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac