Mikroštrukturálne analýzy kovových materiálov

Realizácia a výskum mikroštrukturálnych analýz metalografických vzoriek kovových materiálov.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac