Mikroštrukturálne analýzy kovových materiálov

Realizácia a výskum mikroštrukturálnych analýz metalografických vzoriek kovových materiálov.