Technológie pre výrobu odliatkov zo zliatin na báze železa a neželezných kovov

Výskum a vývoj v oblasti technológií pre výrobu odliatkov na báze železa, ako aj na báze neželezných kovov hlavne zo zliatin hliníka so zameraním na odlievanie odliatkov pod tlakom pre automobilový priemysel. Optimalizácia parametrov technológie tlakového liatia.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac