Expertná a konzultačná činnosť v oblasti elektronických systémov a výkonovej a riadiacej elektroniky, el. súčiastok a prvkov, digitálnych signálových procesorov, mikrokontrolérov a ich aplikácie.

  • Realizácia expertnej činnosti v oblasti analýzy stavu používaných riešení elektronických systémov.
  • Simulačné analýzy komplexných elektronických zapojení, využívanie multifyzikálnych analýz a tvorba modelov na odhadovanie životnosti kritických prvkov zapojenia.
  • Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti elektromagnetickej kompatibility elektronických prvkov v definovaných rozsahoch(odolnosť, rušenie, bezpečnosť, atd...), verifikačné skúšky zapojení poskytovanie optimalizačných postupov pre plnenie platnej legislatívy.
  • Termovízne merania a analýzy systémov profesionálnymi termovíznymi systémami.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac