RPODF – Rozvádzačové prepäťové ochrany s VF filtrom (D)

Použitie:

Použitie ako 3.stupeň (T3, jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Zabraňuje šíreniu vysokofrekvenčných porúch

Inštalácia:

na profilovú DIN lištu 35mm
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok proti prepätiu zabezpečený obvodmi s varistorom a bleskoistkou
Integrovaný vysokofrekvenčný lter
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu

Varianty:

RPODF – Rozvádzačové prepäťové ochrany s VF filtrom (D)