RPO D – Rozvádzačové prepäťové ochrany (D)

Použitie:

Použitie ako 3.stupeň (T3, jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a omedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn

Inštalácia:

na profilovú lištu 35mm

 

Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu

Varianty:

RPO D – Rozvádzačové prepäťové ochrany (D)