PO LED – prepäťové ochrany pre LED svietidlá (D)

Použitie pre LED svietidlá ako 2. a 3. stupeň (T2 stredná a T3 jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn


Inštalácia do inštalačných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žľabov
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou
Optická alebo akustická signalizácia prevádzkového stavu

Varianty:

PO LED – prepäťové ochrany pre LED svietidlá (D)