PODA/S – Modulové prepäťové ochrany (D)

Použitie:

Použitie ako 3.stupeň (T3, jemná ochrana)mv 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn

Inštalácia

do káblových žľabov, do inštalačných krabíc alebo k svorkám chráneného zariadenia
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Optická a/alebo akustická signalizácia prevádzkového stavu

Varianty:

PODA/S – Modulové prepäťové ochrany (D)