PO I LED – prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (B+C+D)

Použitie pre LED svietidlá ako 1. a 2. stupeň (T2 stredná a T3 jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím,
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn,
Inštalácia do inštalačných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žľabov,
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE),
Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou,Optická alebo akustická signalizácia prevádzkového stavu.

Varianty:

PO I LED – prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (B+C+D)

  • Un = 230V AC
  • Iimp = 12,5kA