ZPOD Zásuvkové prepaťové ochrany (D)

Použitie:

Použitie ako 3.stupeň (T3, jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
Znižuje prepätie a omedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn

 

Inštalácia:

do inštalačných krabíc

 

Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou

Optická signalizácia stavu prepäťovej ochrany:
– základné vyhotovenie – zelený indikátor signalizuje bezchybnú funkciu
– inverzné vyhotovenie (I) – porucha funkcie je signalizovaná červeným indikátorom

 

Varianty:

ZPOD Zásuvkové prepaťové ochrany (D)