PO II LED- prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (C+D)

Použitie pre LED svietidlá ako 2. a 3. stupeň (T2 stredná a T3 jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím,
Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn,
Inštalácia do inštalačných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žľabov,
Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE),
Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou,
Optická alebo akustická signalizácia prevádzkového stavu.

Varianty:

PO II LED- prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (C+D)

  • Un = 230V AC
  • Imax = 30kA, 10kA