Odstraňovanie nebezpečných látok z vody progresívnymi metódami

Výskum v oblasti oxidačných metód odtraňovania polutantov z vody.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac