Hasiace látky a technológie

Výskum a posúdenie hasiacej účinnosti hasiacich látok a technológií, konzultácie pre aplikáciu plynných, kvapalných, práškových a aerosólových hasiacich látok