Healthcare Siemens Servis

Jednotka v servise medicínskej techniky na Slovensku

Siemens sa stal špičkovým dodávateľom medicínskych systémov vďaka poskytovaniu komplexného riešenia - popri vyspelej technológii zabezpečujeme aj širokú škálu profesionálnych služieb a poradenstva.

Zabezpečujeme základné návrhy vybavenia a konfigurácie prístrojov, projekčné spracovanie, stavebnú prípravu a konzultácie, inštaláciu, zaškolenie obsluhy a servis.

Tento prístup spoločnosti Siemens významným spôsobom prispieva k zvyšovaniu úrovne lekárskej starostlivosti

Spoločnosť Siemens je podľa nezávislej prieskumnej agentúry IPSOS TAMBOR lídrom v poskytovaní servisných služieb v oblasti medicínskej techniky. Vďaka inovatívnym riešeniam a unikátnemu prístupu k zákazníkovi sa stala medicínska technika a servis značky Siemens najodporúčanejšími na Slovensku.

Nezávislá renomovaná prieskumná agentúra IPSOS TAMBOR, ktorá pôsobí vo viac ako 45 krajinách sveta, uskutočnila v prieskum o spokojnosti zákazníkov so servisnými službami medicínskej techniky na Slovensku. Prieskum mal za cieľ zistiť spokojnosť kľúčových expertov a pracovníkov medicínskych rádiodiagnostických zariadeniach s úrovňou poskytovaných servisných služieb a výkonov hlavných hráčov na trhu. Výsledky prieskumu dokazujú, že Siemens je lídrom v poskytovaní servisných služieb:

 

Najodporúčanejší servis

Prieskum dokázal, že zákazníci vnímajú Siemens ako jednotku na trhu, prestížnu a tradičnú firmu, ktorá dlhodobo ponúka vysokú kvalitu a ako prvá uvádza nové technológie so špičkovým servisom. Najvyššiu mieru spokojnosti respondenti vyjadrili práve so servisom spoločnosti Siemens. Najviac z nich by jednoznačne odporučilo Siemens i svojim obchodným partnerom.

 

Najrýchlejší servis

Prieskum spoločnosti IPSOS TAMBOR preukázal najvyššiu spokojnosť respondentov s rýchlosťou nástupu servisu Siemens na odstránenie poruchy a rovnako aj spokojnosť s rýchlosťou odstránenia poruchy. Oslovení odborníci taktiež ocenili najrýchlejšiu dodávku náhradných dielov a prísne dodržiavanie stanovených termínov servisných úkonov. Siemens má spomedzi všetkých dodávateľov rádiodiagnostických zariadení najväčší servisný tím, ktorý pre Vás predstavuje záruku rýchleho vyriešenia problému.

 

Najdostupnejší servis

Pre väčšinu zákazníkov spoločnosti Siemens je dôležité, aby dodávateľský servis mal celoplošné zastúpenie na Slovensku. Spolu až päť servisných centier s mnohopočetným odborným tímom s celoregionálnou pôsobnosťou získalo vysoké hodnotenie v odbornosti a schopnosti poskytovať presné, fundované a včasné informácie zákazníkovi. Vďaka unikátnej službe zelenej nonstop linky účastníci prieskumu vyjadrili najvyššiu mieru spokojnosti so zastihnuteľnosťou servisu v prípade potreby.