Požiarne riziko technológií a posudzovanie zhody

Výskum v oblasti požiarneho rizika technológií a posudzovanie zhody technológií