Vzdialené meranie energií cez NB-IoT sieť

Komplexná služba napojenia existujúcich aj nových vodomerov, plynomerov, elektromerov a meračov tepla do IoT siete a zobrazenie nameraných hodnôt v prehľadných grafoch s možnosťou exportu dát a notifikácií v prípade porúch a iných alarmov.