Orange Slovensko a.s.

Orange   je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. K 30. 9. 2018 evidoval 2,797 mil. zákazníkov v mobilnej sieti  a 198 000 zákazníkov pevného internetu a digitálnej televízie. Mobilné služby poskytuje prostredníctvom 2G siete, ktorá pokrýva 99,8 % populácie a prostredníctvom 3G siete s maximálnou rýchlosťou 42 Mbit/s a 4G siete s rýchlosťami do 225 Mbit/s s kombinovaným pokrytím pre vyše 98 % populácie Slovenska. Orange Slovensko je prvý telekomunikačný operátor na Slovensku, ktorý spustil pevnú sieť novej generácie na báze FTTH (Fiber To The Home – optika do bytu). Pokrýva ňou približne 425-tisíc domácností v 42 mestách a obciach Slovenska. Pevný internet poskytuje Orange taktiež prostredníctvom technológie DSL, ktorá je dostupná na väčšine územia Slovenska. Spoločnosť Orange Slovensko je držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004, ako aj certifikátu  informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2005 so zameraním na služby elektronického obchodu a mobilnej dátovej komunikácie. Nadácia   Orange je podľa prieskumov verejnosti najdôveryhodnejšou firemnou nadáciou na Slovensku.
Majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina Orange. Informácie o spoločnosti Orange Slovensko sa nachádzajú na stránke www.orange.sk, www.facebook.com/OrangeSlovensko; www.linkedin.com/company/orangeslovensko/ alebo nás môžete sledovať cez Twitter na @orange_sk a Instagram na www.instagram.com/orange_svk.