Vzdialený odpočet energetických veličín

Odpočet elektromerov, vodomerov, plynomerov a kalorimetrov cez sieť LoRa (alebo GSM, LTE). Nazbierané dáta sú odovzdané buď cez rozhranie API platformy Live Objects alebo zobrazené cez prehľadnú aplikáciu s možnosťou nastavenia notifikácií, alarmov.