Meteorologická stanica a meranie kvality ovzdušia

E2E riešenie na meranie meteorologických hodnôt ovzdušia (teplota ovzdušia, vlhkosť ovzdušia aj rosným bodom a bodom mrazu, atmosférický tlak, solárna radiácia) prípadne iné meteorologické ukazovatele (zrážky, smer a rýchlosť vetra,...) alebo ukazovatele kvality ovzdušia (prach, CO2, SO2, NO2, Benzén). Namerané veličiny sú zobrazené na prehľadnom portáli.
Riešenie je využiteľné v rámci konceptu Smart city (inteligentné mesto) a Smart agriculture (inteligentné poľnohospodárstvo).