Analýza pohybu ľudí z technických dát z mobilnej sieti

Riešenie Flux Vision pretransformuje technické dáta z mobilnej sieti na reálne štatistické ukazovatele pohybu obyvateľstva podľa požiadaviek zákazníka. Riešenie má širokospektrálne uplatnenie ako napríklad pre obchodné centrá, dopravu, turistický ruch alebo podujatia.