Inteligentné odpadové hospodárstvo

Monitoring naplnenosti odpadových kontajnerov, plánovanie a optimalizácia vývozu odpadu.