Výroba bronzových pamätných tabúľ, plakiet, menoviek