Výroba a aplikácia progresívnych nekovových materiálov pre aplikácie v rôznych odvetviach priemyslu

Vývoj progresívnych nekovových anorganických (najmä keramických) materiálov pre náročné priemyselné aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká mechanická, tepelná a chemická odolnosť.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac