Odborné podnety pre pracovné komisie APZD

Ak má vaša spoločnosť záujem angažovať sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní, váš odborník nás môže kontaktovať a my tento podnet posunieme príslušnej pracovnej komisii. 

Prioritné oblasti nášho záujmu komisií APZD:

Pracovno-právna a BOZP

Vzdelávanie

Životné prostredie

Finančná legislatíva

Veda a výskum

Alternatívne palivá

Technicko-dopravná

Verejné obstarávanie

Zhotovovanie stavieb

Kolektívne vyjednávanie

Vymožiteľnosť práva

Elektromobilita