Merania v oblasti nízkych a vysokých frekvencií.

  • Merania v oblasti nízkych frekvencií - osciloskopické merania do 100 MHz, RLC merania do 200 kHz.
  • Dvojportová vektorová analýza vysokofrekvenčných štruktúr a sietí do 6 GHz.
  • Štvorportová vektorová analýza vysokofrekvenčných štruktúr a sietí do 3 GHz.
  • Osciloskopické merania do 1 GHz.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac