Meranie trakčných pohonov.

Uskutočňovanie meraní na pohonoch vysokých výkonov (do 330kW) na meracom stande vhodné pre merania hlavných trakčných pohonov.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac