Služby v oblasti IT

SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia.  

  • Cloud Solution Provider
  • Koncept rozvoja IT  
  • Office 365  
  • Microsoft Azure  
  • Microsoft Sharepoint  
  • Outsourcing služieb  
  • Školenia
  • Servis a služby na mieru