Certifikovaná auditórska činnosť v oblasti energetickej hospodárnosti budov. Projekčná činnosť v oblasti energetických zariadení (elektro) budov.

  • Realizácia auditov a certifikácia pre elektroinštalácie a osvetlenie administratívnych, spoločenských, priemyselných a obytných budov.
  • Realizácia expertnej činnosti v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti budov využitím obnoviteľných zdrojov elektrickej energie.
  • Návrh a realizácia projektov silnoprúdovej elektroinštalácie a osvetlenia priemyselných prevádzok a budov.
  • Návrh projektov fotovoltických elektrárni do 10kWp/nad 10kWp inštalovaného výkonu.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac