Expertná činnosť v oblasti elektronických a riadiacich systémov automobilov so spaľovacím motorom a elektromobilov.

  • Komplexná činnosť v oblasti diagnostiky a návrhu elektronických systémov vozidiel s benzínovým a naftovým motorom.
  • Diagnostika a návrh softvérových a hardvérových úprav riadiacich systémov vozidiel – chassis, safety, comfort, powertrain, infotainment.
  • Simulačné analýzy toku výkonu v elektrických vozidlách, návrh systémov balansovania článkov trakčných batérií.
  • Realizácia merania statických a dynamických parametrov trakčných batérií.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac