Návrh elektronických systémov a zariadení na zákazku podľa špecifikácie cieľovej aplikácie (mikroelektronika, elektronika, výkonová elektronika – priemyselný a spotrebiteľský segment.

  • Vytvorenie schém zapojení podľa požiadaviek na cieľovú aplikáciu a podľa nárokov na funcionalitu a komplexnosť.
  • Realizácia návrhu došiek plošných spojov podľa priemyselných štandardov.
  • Oživenie a verifikácia zapojení, laboratórne a funkčné testy zariadení v rozsahu od 0.1W – 15kW s možnosťou napájania 0VAC – 400VAC, resp. 0VDC – 1200VDC.
  • Revízia zariadení do 1000V AC/DC na pracovisku KME, prípadne u zákazníka.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac