Vývoj softvéru

Vývoj softvéru -

 • komplexné firemné nástroje (kolaborácia, pracovné toky, kontrola práce, DMS, integrácia s elektronickými schránkami)
 • vývoj portálových, extranetových a intranetových riešení
 • ECM riešenia na správu a riadenie obsahu, riešenia pre elektronický obeh a správu dokumentov
 • vývoj middleware systémov na prácu s dátami
 • integráciu a optimalizáciu IT prostredia podľa princípov SOA a EDA
 • integráciu či automatizáciu vnútrofiremných a biznis procesov
 • vývoj komponentov a integráciu OSS/BSS v telekomunikačnom prostredí
 • aplikácie pre oblasť DWH a BigData
 • aplikácie pre oblasť centrálnej digitálnej archivácie
 • business intelligence
 • vývoj softvéru pre mobilné zariadenia

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac