Vývoj IT riešení

• Vývoj SW riešení pre výrobné a nevýrobné procesy

• Návrh a realizácia automatizovaného spracovania dát

• Návrh a realizácia dátových skladov

• Poradenská a expertízna činnosť v oblasti riadenia a optimalizácie procesov

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac