Vybíjače akumulátorov radu VA

Zariadenia umožňujú vybíjať – vykonávať kapacitné skúšky batérií menovitého napätia 2 až 220V, nastaveným konštantným prúdom 2 až 320A podľa typu vybíjača. Riadiaca jednotka umožňuje naprogramovať parametre vybíjania t.j. požadovaný prúd a napätie na ktoré sa má batéria vybiť. Po ukončení vybíjacieho procesu je zobrazený na LCD displeji celkový čas a odoberaný náboj. Energia z batérií sa marí pomocou externého odporníka na teplo. Vybíjače sú navrhované na základe najmodernejších technológií výroby spínaných zdrojov s prvkami IGBT.  

Zostavu vybíjača tvorí:

  • výkonový regulátor VA
  • odporník R.