TEMPEST a.s.

TEMPEST je popredný poskytovateľ IT produktov a služieb s vyše dvadsaťpäťročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií. TEMPEST poskytuje svojim klientom komplexné riešenia z oblastí IT infraštruktúr, informačnej bezpečnosti, riadenia IT služieb a softvérového vývoja.

Vízia spoločnosti - Byť lídrom na trhu IT - Byť kompetentným strategickým partnerom v podnikaní našich zákazníkov - Byť firmou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou.

Poslanie spoločnosti - Poskytovať vysokú pridanú hodnotu pre rast našich zákazníkov. - Prostredníctvom IT produktov a služieb prispievať k zlepšeniu efektivity a obchodných výsledkov našich zákazníkov. - Poslanie spoločnosti napĺňame pomocou technológií a služieb, ktoré akcelerujú alebo zefektívňujú obchodné činnosti organizácií.