DIGITÁLNA AUTOMATIZÁCIA SKLADOVEJ LOGISTIKY A PODNIKOVÉHO ZÁSOBOVANIA | INTELIGENTNÝ WMS SYSTÉM

Inteligentný WMS systém pre digitalizáciu zásobovania, optimalizáciu vnútropodnikovej logistiky a komplexnú automatizáciu skladových procesov.

REVOLÚCIA V SKLADE

Systém inteligentného riadenia zásobovania a skladovej logistiky EMANS WMS [Warehouse Management System] slúži na automatizáciu riadenia zásob, optimalizáciu materiálových tokov a prispieva k zvýšeniu celkovej produktivity skladu. EMANS WMS je súčasťou komplexnej riadiacej platformy novej generácie zameranej na rýchle, včasné a správne skladovanie, zásobovanie a distribúciu tovaru. Inteligentný riadiaci systém reaguje flexibilne na zmeny zákazníckych alebo odberateľských požiadaviek v reálnom čase. 

Unikátny spôsob riadenia využíva technológiu digitálnych dvojčiat (digital twin) a prvky umelej inteligencie (AI) k maximalizácii výkonu skladu a logistických procesov. Škálovateľný systém s bohatou funkcionalitou, pokročilými nástrojmiinovatívnymi vlastnosťami sa prispôsobuje špecifikám príslušného prostredia a jedinečného know-how prevádzky, vďaka čomu dochádza k posilneniu prevádzkovej inteligencie podniku.

OPTIMALIZÁCIA KĽÚČOVÝCH LOGISTICKÝCH PROCESOV 

EMANS WMS ponúka riadenie celej škály kľúčových aj vedľajších procesov skladovej a vnútropodnikovej logistiky. Zabezpečuje príjem materiálov a kontrolu dodaného tovaru, efektívne naskladňovanie a rozloženie tovaru v sklade (napríklad podľa obrátkovosti, naviazaného výrobného plánu alebo zmluvných dodacích lehôt). EMANS WMS zároveň riadi aj preskladňovanie tovarov, vychystávanie a kompletizáciu objednávok spolu s kontrolou kvality expedovaného materiálu. Prehľadný reporting umožňuje sledovať pohyby materiálovplnenie objednávokreálnom čase.

EMANS WMS navyše disponuje nástrojmi podrobných analýz, na základe ktorých je možné vyhodnocovať výkonnosť logistických procesov, primeranosť skladových zásob, alebo obrátkovosť konkrétnych položiek. Systém následne prispôsobuje naskladňovacie a vychystávacie stratégie za účelom celkovej optimalizácie skladových procesovefektívneho využitia dostupných zdrojov

MAXIMALIZÁCIA PRODUKTIVITY DYNAMICKÝMI STRATÉGIAMI

Vzhľadom na potreby a ciele príslušného skladu, EMANS WMS ponúka tri naskladňovacie stratégie: statický, náhodný a dynamický slotting. Metódu vychystávania (picking) je možné prispôsobiť typu skladu, tovarov, nadväzujúcich procesov a dodacím lehotám. Systém disponuje niekoľkými možnosťami vychystávacích metód, ktoré je možné adaptovať vrátane:

  • dávkového vychystávania
  • zónového vychystávania
  • klastrového vychystávania
  • vlnového vychystávania

Nadobudnutá pružnosť logistických činností a postupov dynamickým riadením prispieva k zvýšeniu výkonnosti naskladňovacích operácií a vyskladňovacích cyklov, k rozšíreniu kapacity objemu dodávok, k efektívnejšiemu využívaniu skladovacích priestorov a v neposlednom rade aj k optimalizácii prevádzkových nákladov.

EFEKTÍVNE RIADENIE ZÁSOBOVANIA PRE VŠETKY ODVETVIA A TYPY TOVAROV

Riadenie materiálového toku a vychystávania objednávok systémom EMANS WMS je rovnako vhodné pre výrobné ako aj logistické prostredie. Systém disponuje všestrannou funkcionalitou pre rýchle a presné dodávky komponentov na princípe JIT (Just-in-Time), ako aj pre dynamické riadenie skladových zásob a vychystávanie zákazníckych objednávok obchodno-distribučných firiem.

Flexibilnosť a presnosť, akú EMANS WMS dosahuje pri riadení rýchloobrátkového tovaru z neho robí ideálny systém pre riadený sklad v maloobchode (retail), v elektronickom obchode (e-shopy) a potravinárstve

FLEXIBILNÁ INTEGRÁCIA SO SKLADOVÝMI TECHNOLÓGIAMI A OSTATNÝMI PODNIKOVÝMI SYSTÉMAMI

EMANS WMS je kompatibilný s väčšinou na trhu dostupných ERP systémov. Prostredníctvom integrácie s podnikovým ERP systémom poskytuje digitálnu automatizáciu relevantných finančno-administratívnych operácií. Digitalizáciou papierovej agendy dochádza na prevádzke k eliminácii úkonov bez pridanej hodnoty, ako aj rýchlej a jednoduchej dohľadateľnosti potrebných dokumentov alebo údajov a ich bezpečnej archivácii.

Otvorené rozhranie systému EMANS zaručuje nekomplikovanú integráciu aj skladovej a manipulačnej techniky. EMANS WMS umožňuje plynulé prepojenie zásobovania s výrobnými procesmi, riadením údržby a kontroly kvality hladkou integráciou na ostatné podnikové systémy a technológie (PLC, SCADA, MES, PLM, TMS a pod.)

Požiadajte o nezáväznú konzultáciu alebo indikatívnu analýzu logistických procesov zdarma.

Pozrieť video