IT služby a produkty

Čo pre Vás môžeme urobiť?

ICT služby: Poskytujeme vysoko profesionálny a transparentný operatívny ICT outsourcing založený na ISO 20000 / ITIL a ITSM, manažovaný prehľadným Service Desk riešením, kde sú všetky Vaše požiadavky štruktúrovane a prehľadne dostupné počas celého životného cyklu požiadavky od jej zadania, až po vyriešenie.

ICT prostriedky: Ako významný odberateľ zabezpečíme pre Vás ICT prostriedky za výhodné ceny formou predaja, alebo prenájmu (subscription) k optimalizácii vašich nákladov. Pokročilý centrálny manažment ICT prostriedkov (Asset Management) zabezpečujeme prostredníctvom Service Desk riešenia.

Neustály prehľad o stave Vášho ICT sveta: Nechajte starostlivosť o prevenciu pred zlyhaním Vašej technologickej štruktúry, Vašich ICT prostriedkov, systémov a aplikácií na naše SOC (Security Operation centre). Šetrite čas a náklady na odstraňovanie výpadkov vašich systémov a iných dôsledkov zlyhaní ICT tým, že budete mať dôsledný prehľad čo sa v o Vašom ICT deje. Ponúkame aj on premise softvérovo hardvérové riešenia monitoringu ICT infraštruktúry k získaniu dohľadu a detekcii hroziaceho zlyhania či incidentu, čím získate možnosť reagovať ešte pred úplným zlyhaním, prípadne škody minimalizovať rýchlou identifikáciou zlyhania.

Vysokochránené úložisko firemných dát: Využite naše moderné dátové centrum umiestnené vo vysoko chránenom priestore priemyselného parku zbrojárskeho holdingu MSM GROUP, s modernou technologickou ochranou pred vonkajšími útokmi, neoprávneným prístupom, alebo stratou Vašich dát, ktorá hrozí pri zlyhaní techniky.

Centrálne štruktúrované úložisko Vašich dát: V našom modernom dátovom centre môžeme pre Vás zriadiť centrálne úložisko Vašich dát v preddefinovanej štruktúre, s priradenými prístupovými právami, s bezpečným prístupom z dislokovaných pracovísk a mobilných zariadení. Prípadne  môžeme zabezpečené štruktúrované centralizované úložisko zriadiť priamo na Vašich serveroch. 

Zdieľanie pracovného priestoru: Intranet, zdieľaný priestor pre firemné informácie so záznamom histórie a autorstva zmien. Zdieľané pracovné kalendáre a adresáre kontaktov. Prepojenie s dislokovanými pracoviskami, sesterskými a dcérskymi podnikmi.

Ochrana Vašich dát pred stratou: Máme pre Vás efektívne DLP (Data Loss Prevention) riešenie k ochrane vašich firemných informácií pred stratou. Automatizované vyhľadávanie citlivých informácií na základe obsahu alebo metadát súboru, monitoring práce s citlivými informáciami, riadenie prístupov k aplikáciám a webovým stránkam, kompletná kontrola všetkých pripojovaných zariadení, prehľad o type a množstve tlačených informácií, upozornenie na bezpečnostné incidenty v práci s citlivými informáciami v reálnom čase a pod.

Monitoring efektivity zamestnancov: Vyhodnoťte a minimalizujte skryté bezpečnostné hrozby. Získajte prehľad, čo vaši zamestnanci robia v pracovnej dobe. Riešenie Vám dá kompletný prehľad koľko času strávia zamestnanci na webe, na sociálnych sieťach či v pracovných programoch. K dispozícii budete mať presné štatistiky o jednotlivcoch, aj v porovnaní v rámci oddelení. Naviac v prípade podozrivých aktivít a zmien chovania (napr keď zamestnanec chce odísť, trávi viac času na portáloch sprostredkujúcich prácu), budete okamžite upozornení, a situáciu tak môžete riešiť bez zdržania. Riešenie Vám pomôžeme implementovať v súlade s požiadavkami GDPR.

Penetračné testy: Automatizovanými auditmi nasadením špeciálnych softvérov Vám pomôžeme identifikovať slabé miesta ICT, prípadne aj zabezpečiť nápravné opatrenia.

Priemyselná bezpečnosť: Váš IoT (internet vecí: prevádzková technológia, CNC stroje, chytré zariadenia, priemyselné riadiace systémy, tlačiarne, plotre ...) v korporáciách, priemyselných výrobách, ale aj domácnostiach je rovnako citlivý na kyberútoky a ohrozenia z vonku, ako iné sieťové prvky.  Penetračnými testami IoT určíme slabé miesta náchylné na kyberhrozby, a pomôžeme Vám s určením, prípadne aj realizáciou nápravných opatrení.

Prílohy

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac