Industry 4.0 - poradenstvo pre manažérov

Jedná sa o dlhodobú a strategickú firemnú zmenu, ktorú nemôže dodať žiaden externý dodávateľ. Musí to byť zmena riadená najvyšším vedením podniku. Svojim rozsahom však táto zmena prekonáva aj možnosti bežného podniku. Pre dosiahnutie očakávaných výsledkov je preto optimálnym riešením spojenie silného interného tímu podniku s našim tímom.