Inteligentná 3D simulácia robotov

FANUC ROBOGUIDE je simulátor robotov, ktorý simuluje pohyby aj aplikačné príkazy robotov. Významne skracuje čas potrebný na tvorenie nových nastavení pohybu. S cieľom zaistiť minimálny vplyv na výrobu sa môžu bunky navrhovať, testovať a modifikovať úplne offline. S cieľom skrátiť čas 3D modelovania je modely dielov možné importovať z počítača vo forme údajov CAD. Rozsiahla knižnica softvérov na simuláciu robotov tiež umožňuje používateľom vyberať a upravovať diely a rozmery podľa potreby. Intuitívny a extrémne ľahko použiteľný ROBOGUIDE si nevyžaduje žiadne, alebo len minimálne zaškolenie. Dostupný je aj s nástrojmi špecializovanými pre jednotlivé aplikácie.

 

Modelovanie a riadenie robotov pre rýchle a bezproblémové nastavenia

 • Ohodnotenie buniek a času cyklov - ROBOGUIDE vám umožňuje modelovať bunky a vyberať najvhodnejšie roboty pre vašu aplikáciu a nastavenie, aby ste zaistili optimálny dizajn bunky. Čas cyklov sa dá vypočítať a overiť rýchlo a presne.
 • Importovanie súborov CAD - Schopnosť importovať modely CAD existujúcich dielov, neflexibilného príslušenstva a chápadiel vám umožňuje vytvárať rozmiestnenia a hodnotiť systémy. Vytváranie automatických programov redukuje potrebu manuálneho programovania.
 • Predprogramovanie šetrí váš čas - S cieľom ušetriť čas vám ROBOGUIDE umožňuje predprogramovať roboty pred inštaláciou do bunky a tiež sledovať a overovať trajektórie robotov a parametre Dual Check Safety (DCS) ešte pred stiahnutím programov do skutočných robotov.
 • Sprievodca a prehliadač pracovnej bunky - Sprievodca vás prevedie procesmi ako výber modelu robota, riadenia a softvéru, čím vám zaistí bezproblémový vývoj pracovnej bunky. Používanie prehliadača zaisťuje rýchly prístup k podrobnostiam konfigurácií pracovnej bunky a umožňuje vám ich rozširovať, kontrolovať a upravovať.
 • Nastavenie a testovanie komplexných systémov - Modifikovateľné šablóny softvéru ROBOGUIDE zjednodušujú nastavenie prídavných osí, polohovadiel a skupín zariadení. Tie sa môžu testovať pomocou verifikačných nástrojov vrátane detekcie pohybu, realizácie, času cyklu a kolízie.
 • Zabudované modely CAD - Okamžitý prístup k mnohému bežne používanému neflexibilnému príslušenstvu, stolom, dopravníkom a nástrojom na konci ramena. Ďalšie 3D tvary sa poskytujú ako nástroje modelovania s cieľom vytvoriť vlastné stroje, nástroje a/alebo neflexibilné príslušenstvo. Každý deň si môžete vytvoriť a uložiť vlastnú knižnicu CAD.

 

Vyhradené simulačné nástroje robotov pre pohybové aplikácie

ROBOGUIDE je tiež k dispozícii s množstvom softvérových nástrojov špecifických pre aplikáciu. Či už ide o odhrotovanie, manipuláciu, striekanie laku, paletizáciu alebo zváranie, každý jeden nástroj na plánovanie pohybu bol navrhnutý tak, aby zlepšil produktivitu elimináciou rizika chyby a znížením doby nastavenia a doby cyklu.

 • ChamferingPRO - Navigátor „krok za krokom“ vám umožňuje automaticky generovať a simulovať programy. Na vygenerovanie dráh odhrotovania stačí v údajoch 3D CAD kliknúť na riadky, ktoré chcete odhrotovať.
 • HandlingPRO - Simulujte a testujte procesy manipulácie s materiálom a vykonávajte štúdie realizovateľnosti pre robotické aplikácie bez fyzickej potreby a nákladov na zriadenie prototypu pracovnej bunky.
 • PaintPRO - Grafické riešenie offline programovania, ktoré zjednodušuje robotické učenie dráhy a priebeh procesu lakovania. Obsahuje špeciálnu funkciu pre nastavenie posunu lakovacej pištole, veľkosti striekania, prekrývania, lakovacieho vzorca, rýchlosti lakovania a časovania spúšte pištole.
 • OLPCPRO - Vývojový softvér pre programy robotov, ktorý podporuje vývoj a údržbu programovania jazyka KAREL a ovládača Teach Pendant.
 • PalletPRO - Môže sa používať na kompletné zostavenie, ladenie a testovanie paletizačnej aplikácie offline. Údaje vytvorené v PalletPRO je potom možné stiahnuť do reálneho ovládača robota, ktorý obsahuje softvér PalletTool.
 • WeldPRO - Simulujte proces robotického oblúkového zvárania v 3D svete. WeldPRO sa riadi výhradne virtuálnym ovládačom robota FANUC a zo všetkých simulačných balíkov je najpresnejšie informovaný o nástrojoch na učenie programov a dobách cyklu.
 • iRPickPRO - Najnovší doplnok FANUC pre offline programovací nástroj ROBOGUIDE umožňuje používateľom simulovať vysokorýchlostné osadzovacie aplikácie. iRPickPRO je potom možné stiahnuť do reálneho ovládača robota, ktorý obsahuje softvér iRPickPRO.

Simulácia robotickej bunky bez prestojov

 • Integrovaná knižnica s údajmi robotov - Integrovaná knižnica softvéru ROBOGUIDE poskytuje neustály prístup ku všetkým robotom FANUC. Kompletné modelovanie a simulovanie systému zaisťuje virtuálna riadiaca jednotka a model 3D CAD, ktorými sú vybavené všetky roboty.
 • Rýchle a nákladovo efektívne riešenie problémov - ROBOGUIDE vybavený všetkými vyššie zmienenými funkciami uľahčuje reprodukovanie a odstraňovanie chýb.
 • Inovácie buniek s nulovým rizikom - Keďže nové rozmiestnenia buniek, modely a programy sa dajú vytvárať offline, vytváranie nových nastavení nemá absolútne žiadny dopad na výrobu.
 • Funkcia overenia celého procesu - Simulátor robotov je vybavený celým radom nástrojov na overenie procesu vrátane overenia pohybu, realizácie, času cyklu, ako aj detekcie kolízií.
 • Zlepšenie bez prestojov - Zlepšovanie a odhrotovanie môžu prebiehať počas výroby s nulovým rizikom prestojov.
 • Kalibrácia bunky - Umožňuje vám kalibrovať neflexibilné príslušenstvo, bariéry, predmety strojov a diely, ktoré patria k neflexibilnému príslušenstvu. Na učenie môžete použiť 3D rozmery.