Trojfázové EIT transformátory

Základná charakteristika:
  • Sieťové, oddeľovacie a bezpečnostné EN 61 558
  • Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V
  • Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A
  • Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz
  • Tepelná trieda izolácie T40/B
  • Trieda ochrany I
  • Krytie IP00
  • Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009