Kalibračné laboratórium

Kalibrácie meracej techniky a zariadení vykonávame v našom kalibračnom laboratóriu a na mieste u zákazníka akreditovane na základe osvedčenia o akreditácii č. K-004 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS v rozsahu uvedenom v prílohe tohto osvedčenia. Pri všetkých kalibráciách plníme požiadavky normy ISO/IEC 17025: 2005.

Kalibrácie meracej techniky a zariadení vykonávame v našom kalibračnom laboratóriu a na mieste u zákazníka akreditovane na základe osvedčenia o akreditácii SNAS pod registračným číslom 066 na kalibráciu, osvedčenie o akreditácii K-004. Kalibračné laboratórium vykonáva kalibráciu meradiel vo vlastných laboratórnych priestoroch so stálym vybavením a na mieste používania kalibrovaných meradiel (u zákazníka) od roku 1993.

Ceny služieb Vám radi zašleme na požiadanie. Kontaktujte nás prosím pre aktuálne ceny našich služieb.

K činnosti kalibrácií patria i merania elektrických a neelektrických veličín, justáž, servis a opravy meradiel.