Poradenská a konzultačná činnosť

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti požiarnej, technickej a priemyselnej bezpečnosti, v oblasti spracovania odpadov a stanovovania nebezpečných látok vo vode.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac