Tlakové skúšky

Ponuka služieb v oblasti zaistenia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a činnostiach na vyhradených technických zariadeniach (VTZ):
Východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky.

Požiadavky na bezpečnosť tlakových zariadení preverujeme revíznou činnosťou na tlakových zariadeniach. Dlhoročné skúsenosti revízneho technika sú zárukou pre profesionálny prístup a výkon revíznej činnosti. Účelom revízie je preveriť kontrolou, meraním a skúšaním, či revidované tlakové zariadenie svojou prevádzkou môže byť zdrojom poruchy alebo úrazu.

odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:

 • Aa4 – kotly parné a kvapalinové IV. trieda
 • Ab1 – tlakové nádoby stabilné IV. trieda
 • Ab2 – tlakové nádoby stabilné III. trieda
 • Ba1 – kotly parné a kvapalinové V. trieda
 • Bb1 – tlakové nádoby stabilné II. trieda
 • Bb2 – tlakové nádoby stabilné I. trieda
 • Bd1 – potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I.
  trieda
 • Bd2 – potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
  Bezpečnostné zariadenia: Be1 – zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku