Odborné školenia

Organizujeme školenia pre jednotlivcov a firemné kurzy na mieru. Našich školení sa každoročne zúčastní viac ako 700 účastníkov s 95% spokojnosťou. 

Organizujeme odborné školenia z oblasti:

  • Systémy manažérstva
  • Riadenie procesov
  • Štatistické metódy
  • Životné prostredie
  • Logistika
  • Lean manažment
  • Energetika
  • Školenie pre majstrov a teamleaderov

 

 Viac informácií nájdete na stránke: www.cems.sk